Our story

“Zonder Muziek zou het Leven een Vergissing Zijn".

Friederich Nietzsche wist wat muziek betekende voor het leven en maatschappij. Kardini deelt de passie voor muziek.

In december 2008 richtte Annemie Arnauts Kardini op. Ze deed haar eerste muzikale ervaringen op bij het muzieklabel LC Music. Daar werkte ze onder andere met Axl Peleman, Dolfijntjes, La Troba Kung-Fú,  Levellers, Michel Bisceglia, Ojos de Brujo, Rocco Granata, Souad Massi, Sven Van Hees , Starfucker, Tinariwen en Wigbert. Met al die knowhow besloot ze na enkele jaren om onder de naam Kardini als onafhankelijk promotor aan de slag te gaan.

We zijn een communicatiebureau waar de liefde voor muziek centraal staat, en dat in al haar facetten en genres. Tot onze referenties behoren nu artiesten uit de pop en rock, van singer-songwriter naar jazz, van afrobeat naar stevige mestizo.

Wat kan Kardini voor u doen?

ARTIST PROMOTION

Als “independent artist promotor" plugt en promoot Kardini een artiest.

Pluggen is airplay verkrijgen bij de verschillende radiozenders en tv-stations. Kardini biedt de plaatjes persoonlijk aan bij de muzieksamenstellers, met de nodige tekst en uitleg. Door de jarenlange opgebouwde contacten zorgt Kardini ervoor dat een single optimaal in de kijker wordt gezet.

Promoten van een album is in de eerste plaats naambekendheid verwerven. Het doel is om alle relevante radiomakers, muzieksamenstellers en muziekjournalisten op de hoogte te brengen van het nieuwe album om zo recensies in de wacht te slepen. Kardini regelt interviews, tv-optredens en organiseert persdagen.

PRODUCT PROMOTION

Kardini is al sinds 2008 actief als communicatiebureau in de muzieksector. Dat wist u al. Maar vanaf 2021 biedt Kardini ook product promotion aan, met focus op lifestyle merken en concepten. Wij promoten producten en concepten die de wereld een stukje mooier maken. Deel jij je passie met ons, en wij geven een creatieve draai aan je verhaal.

HOE?

We hanteren een persoonlijke en originele aanpak. Naast de gebruikelijke persberichten, zoeken we ook naar originele invalshoeken om jouw muziek, product of concept in de kijker te zetten. De juiste connectie met je merk of concept is belangrijk. Meer dan ooit.

Ons netwerk richt zicht op diverse mediarelaties (print, online, radio, TV), social media en het organiseren van persdagen. Uiteraard stippelen we samen een promoplan uit om tot een geslaagde PR-campagne te komen.

Deel jij je passie met ons?

“Without Music Life Would Be a Mistake".

Friederich Nietzsche knew the value of music and its contribution to life and society. Kardini shares the passion for music.

Kardini was founded in December 2008 by Annemie Arnauts. She gained her first musical experiences with LC Music. At LC Music, she worked with artists like Axl Peleman, Dolfijntjes, Levellers, Michel Bisceglia, Ojos de Brujo, Rocco Granata, Souad Massi, Sven Van Hees , Starfucker, Tinariwen and Wigbert. With all the knowhow she obtained after a couple of years, Annemie decided to work as an independent promoter under the name Kardini.

What can Kardini do for you?

ARTIST PROMOTION

As “Independent artist promoter" Kardini promotes and plugs artists.

Plugging is obtaining airplay with the various radio and TV stations. Kardini is offering the singles with the necessary explanation personally to radio producers. Because of the long-term relationships Kardini has build up with all its contacts, singles are put in the spotlight optimally.

Promoting an album is in the first place gaining a reputation. The target is to notify all the relevant broadcasters, music journalists and radio producers of the new album in order to get reviews. Kardini arranges interviews, TV appearances and organizes press days.

PRODUCT PROMOTION

Kardini has been active as a communication agency in the music industry since 2008. That, you already knew.  Since 2021 Kardini also offers product promotion, with a focus on lifestyle brands and concepts. We promote products and concepts that make the world a better place. Share your passion with us, and we'll give a creative twist to your story.

HOW?

We use a personal and original approach. Besides the usual press releases, we also look for original angles to put your music, product or concept in the spotlight. The right connection with your brand or concept is important.  More than ever.

Our network focuses on various media relations (print, online, radio, TV), social media and organizing press days. Of course we will work together with you to create a successful PR campaign.

Will you share your passion?