Privacybeleid

Privacybeleid

Welkom bij Kardini!
Bedankt voor jouw vertrouwen. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Hieronder vind je informatie over welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we die gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Kardini is een PR bureau en biedt ondermeer diensten aan van consultancy en PR beheer, zoals advies voor uw public relations, organiseren van persdagen, events en activiteiten, contact met pers, etc. (“Diensten”). Voor de uitvoering van de Diensten, zal Kardini op één of andere manier toegang krijgen tot persoonsgegevens, en zal Kardini persoonsgegevens verwerken van klanten in relatie tot onze Diensten.

Dit privacybeleid is verder ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, meedoet aan een marktonderzoek, wedstrijd, activiteit of event, of op andere wijze gebruik maakt van onze Diensten.

Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waarnaar verwezen kan worden op onze websites. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Kardini respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wie?

Kardini BV, met maatschappelijke zetel te Stationslaan 43 1980 ZEMST, en ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer BE0806.447.409 met website www.kardini.be (hierna “Kardini”) is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Kardini het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt.

Kardini verwerkt de persoonsgegevens geheel in lijn met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, inwerking getreden op 25 mei 2018 (“GDPR”), samen met alle wetgeving waarmee zij wordt ingevoerd of aangevuld en eventuele andere toepasselijke Belgische en Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy (“Privacywetgeving”).

Voor wie?

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze huidige en vroegere contacten, zoals deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen in onze events, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers, etc.

Doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden door Kardini verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
1. Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren:
⇒ zodat je kan deelnemen aan onze activiteiten (zoals persdagen, events), of gebruik kan maken van de Diensten van Kardini;
⇒ zodat we met jou kunnen communiceren als je je hebt ingeschreven voor één van onze activiteiten, events of gebruik maakt van onze Diensten, en zodat we je op de hoogte kunnen houden van andere, gelijkaardige activiteiten of diensten (uitvoering overeenkomst);
⇒ voor facturatiedoeleinden.
2. Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming
Bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens door Kardini kadert in ons gerechtvaardigd belang om die Diensten te verbeteren.
⇒ zodat we je op de hoogte kunnen houden van de werking van Kardini, meer bepaald via het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
⇒ Klanten- en prospectenbeheer;
⇒ Om een beter inzicht te krijgen in de Diensten die we aanbieden en om zo onze Diensten te blijven verbeteren (bv. aan de hand van analytische tools en evaluaties)
⇒ Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen en om de beveiliging te verbeteren.
⇒ Om de rechten en eigendommen van Kardini te beschermen.
3. Op grond van een wettelijke verplichting
In bepaalde omstandigheden is Kardini wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, bijvoorbeeld met betrekking tot het opstellen en het bewaren van facturen.
4. Enkel mits uitdrukkelijke toestemming
⇒ andere, specifieke doeleinden waar mogelijks toestemming voor gevraagd kan worden.

Welke persoonsgegevens?

• Identificatiegegevens, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, links naar online profielen (sociale media) en/of website;
• persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht;
• financiële data, zoals rekeningnummer;
• beeld -en geluidmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …).
Deze gegevens worden door jou aan ons bezorgd door middel van inschrijving op de nieuwsbrief, contactformulier op onze website, persoonlijk contact, contact via email of telefoon.

Verwerkers van Kardini

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen – verwerkers doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een externe dienstverlener voor:
• inschrijfformulieren (via WordPress);
• groeperen en opslaan van gegevens (via Google Drive);
• opmaak en versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (via Mailchimp);
• verzorgen van onze internetomgeving (webhosting) en IT-netwerk;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of die zelf niet in orde zijn met de Privacywetgeving.
Wij kunnen persoonsgegevens delen met externe partijen – ontvangers als dat nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en of Diensten. Zo delen we de gegevens met partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren, zoals maar niet beperkt tot media (journalisten, radio, tv), event organisatoren, overheidsdiensten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Je hebt altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Bewaartermijn

We houden jouw gegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de doelstellingen zoals beschreven in dit privacybeleid, rekening houdend met wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen zijn we verplicht om facturatiegegevens 7 jaar te bewaren. Verder zal Kardini een beoordeling maken met wie zij nog een actieve relatie heeft die de bewaring van persoonsgegevens rechtvaardigt. Is dat niet langer het geval, dan verwijderen we de gegevens uit onze database.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie aan Kardini verstrekt.
⇒ Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief: onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.
⇒ Aanpassen/uitschrijven communicatie: als je je gegevens wilt aanpassen, kan je contact opnemen (zie onderstaande contactgegevens).
⇒ Cookies uitzetten: de meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser.

Overzicht Privacyrechten

⇒ Recht van inzage: recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over je verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier inzage in te krijgen.
⇒ Recht van verbetering van persoonsgegevens: recht om foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren.
⇒ Recht van gegevenswissing: recht om in bepaalde gevallen het wissen van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van jouw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en je je toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze gegevens moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting, wanneer de gegevens ten onrechte zijn verwerkt, of wanneer het leveren van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen op toestemming is gebaseerd.
⇒ Recht van beperking: het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
⇒ Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: recht om persoonsgegevens te laten overdragen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Dit kan enkel voor persoonsgegevens die je zelf aan Kardini bezorgd hebt, gebaseerd op toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst.
⇒ Recht van bezwaar: recht om in bepaalde gevallen, op grond van jouw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Vragen en feedback

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, contacteer ons gerust via annemie@kardini.be
Kardini kan haar privacybeleid wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De eerste versie verscheen op 4 maart 2021 bij lancering nieuwe website. Oudere versies van ons privacybeleid worden opgeslagen in ons archief. Stuur ons gerust een e-mail als je die wil raadplegen.

****

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op jouw computer aangemaakt worden. Deze bestanden bevatten meestal informatie over de acties die je op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u hebt ingesteld, welke pagina’s je hebt bezocht, etc. 

Tenzij je jouw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.  Kardini gebruikt cookies in de eerste plaats om de gebruikservaring te verbeteren en onze website beter te laten functioneren.

Tijdelijke cookies of sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser. Dat betekent dat dit type cookies verwijderd worden zodra u uw browser hebt gesloten.
Permanente cookies blijven op jouw computer of mobiel apparaat staan, ook al heb je jouw browser gesloten. Dankzij permanente cookies kunnen we jou herkennen wanneer je onze website later opnieuw bezoekt. Permanente cookies blijven op jouw apparaat staan tot een vooraf automatisch bepaalde einddatum bereikt is, tot er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of tot je ze verwijdert via de instellingen van jouw browser of mobiel apparaat.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Verder kan het voorkomen dat er third party cookies worden geplaatst in het geval van embedded content. Een YouTube-video in een blogpost bijvoorbeeld, of een embedded Facebook-post. Denk daarbij aan cookies van:

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Pinterest
LinkedIn